• Moet ik een doorlopende beheerovereenkomst af nemen?

Antwoord: dat hoeft niet. Wij leveren al onze diensten ook los op aanvraag. Wij houden van duidelijkheid vooraf, daarom hebben wij beheerovereenkomsten samengesteld die tegen een vaste prijs per jaar afgenomen kunnen worden. In deze beheerovereenkomsten staat niet alleen de dienstverlening die jij van ons kunt verwachten maar ook de prijs zodat beheer eenvoudig te controleren en te budgetteren is voor jouw bedrijf.

 

  • Kan ik zelf niet beter en goedkoper het beheer doen?

Antwoord: in de meeste gevallen niet. Beheer bestaat uit werkzaamheden waarvoor gespecialiseerde kennis nodig is. De juiste informatie is hierbij noodzakelijk maar ook controle van de regelingen en communicatie naar de medewerkers. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de regelingen zoals die zijn afgesproken ook precies worden uitgevoerd. Alleen op deze manier krijgt de medewerker wat hem beloofd is en worden de fiscale en wettelijke regelingen correct toegepast. En, door onze automatisering hoef je mutaties slechts één keer door te geven, ongeacht waar jouw regelingen lopen. Dit bespaart jou tijd en geld.

 

  • Ik betaal mijn verzekeraar toch al voor het verwerken van de contracten?

Antwoord: Je betaalt inderdaad al kosten om de contractgegevens te verwerken, maar alleen voor de noodzakelijke verwerking door de verzekeraar. Uiteraard moet je zelf altijd de wijzigingen, zoals in-en uit dienstmeldingen doorgeven. Per medewerker zijn dit al snel een aantal wijzigingen. Denk hierbij aan het UWV, de verzekeraar van jouw pensioenen, ziekteverzuim, jouw WIA aanvullingsverzekeringen, Eigen Risicodragerverzekeraar, jouw salarisverwerker, jouw arbodienst enz. Wanneer wij jouw contracten beheren regelen we dit (vrijwel) allemaal in een keer en veelal automatisch voor jou. Dat bespaart jou tijd en geld.

 

  • Hoe zien die beheerovereenkomsten er dan uit?

Antwoord: Jij kiest zelf de dienstverlening die bij jou past. De basis van onze dienstverlening is Basisbeheer. Je kunt Basisbeheer aanvullen met drie modules; Inzicht, Controle en Communicatie.

 

Kies je enkel voor Basisbeheer dan geven we alle wijzigingen door en zorgen wij voor een juiste uitvoering van de regeling(en). Daarnaast zorgen we dat je op de hoogte blijft van alles wat nodig is voor jou als werkgever om de regeling up-to-date te houden. Tot slot kun je gebruik maken van onze helpdesk als je nog vragen hebt.

Kies je voor de aanvullende module ‘Inzicht’ dan vullen wij Basisbeheer aan met alle financiële informatie rondom de contracten zodat je zelf alle inzicht hebt.

Kies je voor de aanvullende module ‘Controle’ dan zorgen wij dat de verzekeraar alle financiële afspraken en beloften nakomt en leggen wij daarover helder en duidelijk verantwoording af.

Kies je tenslotte voor de aanvullende module ‘Communicatie’ dan geven wij jouw medewerkers helderheid over wat jij allemaal voor hen regelt.

 

Op basis van jouw personeelsbestand maken wij een inschatting van de kosten uitgedrukt in een percentage van de loonsom. Bij het afsluiten van het beheercontract is de looptijd één jaar vanwege de inregeling in onze automatisering, daarna kun je per maand opzeggen.

  •  Voor welke module moet ik dan kiezen?

Antwoord: Dat hangt af van jouw wensen en eisen ten aanzien van de regelingen. Voor kleine bedrijven en eenvoudige regelingen is Basisbeheer vaak een prima keuze aangezien het beheer relatief eenvoudig en overzichtelijk is. Wil je zelf meer inzicht in de financiële gang van zaken dan is onze module ‘Inzicht’ een goede optie. Daarmee kun je premies, eigen bijdragen en werkgeverslasten geheel zelf narekenen. Inzicht is dus de ‘doe-het-zelf keuze’ voor controle van jouw regelingen. Wanneer deze controle jou boven de pet stijgt is onze module ‘Controle’ een goede optie, wij doen dan de controle voor jou. Tenslotte biedt onze module ‘Communicatie’ inzicht aan jouw medewerkers.

 

  • Hoe weet ik dat ik de juiste prijs betaal?

Antwoord: Wij maken bij aanvang van het beheercontract een schatting van die tijd die wij denken nodig te hebben voor de beheerwerkzaamheden. De prijs krijg je in een percentage van jouw loonsom. Wij registreren automatisch alle tijd die besteed wordt aan het beheer van jouw regelingen en vergelijken per jaar of dit overeenkomt met de inschatting. Bij verschillen van enige importantie zullen wij dit met jou overleggen. Uiteraard kun je ten allen tijde inzicht krijgen in onze tijdsbesteding. Je kunt dus rekenen op de juiste dienstverlening tegen de juiste prijs, vooraf vast en transparant aan de achterkant.

 

  • En als ik nu iets nodig heb wat niet in de pakketten zit?

Antwoord: Wij leveren al onze diensten ook los op basis van bestede uren. Dus als er zich onverhoopt situaties voordoen die extra werkzaamheden noodzakelijk of wenselijk maken kun je altijd op ons rekenen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij fusies of overnames waardoor extra informatie of wijzigingen noodzakelijk worden. Ook het wegvallen van een medewerker door ziekte kan extra werkzaamheden met zich meebrengen. Onze contracten zijn flexibel waar jij dat wenst.

 

  • Voor welke zaken kan ik bij APS terecht?

Antwoord: Wij regelen vrijwel alle voorzieningen op het gebied van Pensioen en Inkomen die jouw medewerkers nodig hebben. Denk hierbij aan jouw pensioenregeling, maar ook de voorzieningen voor jouw medewerkers als zij arbeidsongeschikt worden, zoals ziekteverzuim en WIA aanvullingen. Daarnaast regelen wij jouw Eigen Risico Drager verzekeringen en zorgverzekeringen als jij dat wenst. Mocht je bijzondere behoeften hebben dan overleggen we dat graag met jou.

 

Dat is helder+ over nu en later!

In het algemeen

aanmelden nieuwsbrief

ZOEKEN