Dat geeft rust

 

Je wilt als werkgever dat de pensioenregeling altijd actueel is. Alle nieuwe werknemers en alle tussentijdse wijzigingen moeten correct worden doorgevoerd. Je wilt dat je blijft voldoen aan alle verplichtingen naar je werknemers toe.

 

Wij snappen dat als geen ander. Daarom beheren wij jouw pensioenregeling(en) als jij dit wilt. Kies je ervoor om het beheer van je pensioenregeling(en) uit te besteden aan ons dan neem je in ieder geval ‘basisbeheer’ af. Dit is ons basis pakket dat je kunt aanvullen met onze modules: inzicht, controle en communicatie. De keuze is aan jou.

 

Basisbeheer

Kies jij voor ‘basisbeheer’ dan beheren wij jouw regeling(en). Wij regelen voor jou:

 

 • de periodieke aan- en afmeldingen en alle andere voorkomende mutaties
 • de periodieke controle op de voortgang in de verwerking van deze mutaties
 • toegang tot onze werkgevershelpdesk voor al je vragen
 • operationeel support via de webportal
 • online toegang tot het overzicht van je pensioenregeling(en)
 • een jaarlijkse check om te zien of alle deelnemers bij de juiste uitvoerder, in de juiste regeling, met de juiste gegevens zijn aangemeld of verwerkt
 • één jaarlijks regulier onderhoudsgesprek over de gang van zaken in jouw bedrijf, de ontwikkelingen in jouw pensioenregeling en in de wet en regelgeving
 • de mogelijke verplichtingen vanwege een Bedrijfstakpensioenfonds en wat dat voor het bedrijf betekent
 • informatie over relevante wijzigingen in wetgeving en andere ontwikkelingen via onze nieuwsbrief

Jij zorgt dat HET voor nu en later goed geregeld blijft.

 

Module inzicht

Kies je voor de aanvullende module ‘inzicht’ dan krijg je naast het ‘basisbeheer’ inzicht in:

 

 • de berekening van eigen bijdrage middels een jaarlijkse opgave
 • de eigen bijdrage van (nieuwe) werknemers via de webportal gedurende het jaar
 • de actuele kosten voor de pensioenregeling(en)
 • de financiële consequenties van mutaties via onze mutatie simulatie
 • een meerjarige pensioenlastenoverzicht via een vooruitblik op pensioenlasten

 

Module controle

De module ‘controle’ kan alleen in combinatie met de module ‘inzicht’ worden afgenomen als aanvulling op het basisbeheer. Wij controleren jouw pensioenregeling(en) om er zeker van te zijn dat alles goed geregeld is en goed geregeld blijft. Wij controleren:

 

 • de verzekerde aanspraken en premies
 • de gegevens van de werknemers in de pensioenadministratie middels een jaarlijks controlebestand
 • de rekeningcourant boekingen of nota's
 • de winstdeling
 • de toeslagregeling

 

Module communicatie

De module ‘communicatie’ kan afzonderlijk van de andere modules als aanvulling op het basisbeheer worden afgenomen. Wij vinden communicatie over de pensioenregeling naar jou werknemers heel belangrijk. Jouw medewerkers verdienen helder+ inzicht in wat er voor ze geregeld is op het gebied van pensioen. Wij helpen jou daarmee, dat doen wij middels:

 

 • Persoonlijke gesprekken met (nieuwe) werknemers aan de hand van een persoonlijk cijfermatig overzicht
 • een inlogomgeving voor werknemers met persoonlijke pensioengegevens

 

Nog steeds vragen over onze beheercontracten? Dan helpen de veelgestelde vragen je zeker verder!

 

 

 

In de pers

aanmelden nieuwsbrief

ZOEKEN